Styrelseförteckning från 2022-10-20
för

Sandsjöns fiskevårdsområdesförening

Ordförande Per Olov Risman
Sandsjön 800
438 92 Härryda
0301-311 00
0703-67 89 33
sandsjon†telia.com

Kassör VAKANT pga dödsfall

Kontakta ordf. vid förfrågningar
 LedamotLedamot
Rolf Hillén
Lammatjärnsvägen 28
438 92  Härryda

Ingemar Steffner        Lammatjärnsvägen  16  
438 92  Härryda

0709 - 85 75 02
rolf.hillen†gmail.com
 


0707 - 33 04 69
ingemar.steffner†gmail.com
Suppleant Lennart Andréasson
Helgeredsvägen 55
438 91  Landvetter
031 - 91 93 35
070 - 518 87 03
lennart†helgered.se

Anm: ersätt † med @ om du skall skicka epost