Karta med uppgifter om namn på vikar och öar

Länsstyrelsen ville i februari 2019 ha div. uppgifter om fiskevårdsområdesföreningen. I samband därmed kompletterade styrelsen den namnkarta som den haft sedan 2006. Namn i rött är de nya.

En mer detaljerad karta med vägar, stigar och tomter kan laddas ned HÄR . Den nya namnen är där i blått.