Sandsjöns fiskevårdsområdes-
förening

i
Härryda/Landvetters distrikt i Härryda kommun


FISKESTÄMMAN LÖRDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2022:
-----------------------------------------------------------------------
Observera att SANDSJÖN med tillrinningar
är
VATTENSKYDDSOMRÅDE
sedan
januari 2010.
Totalförbud på sjön för farkoster och fordon
med explosionsmotor gäller (viss dispens för
skogsägare kan ges).
 
Mer information HÄR.

Uppdaterad 2023–08–09           Webmaster:  sandsjon†telia.com   (†= @)

.