Fångstrapporter

Ingen tävling hölls vintern 2014-15, på grund av isbrist.

En ny .k. Charliekula 30 januari 2014.
29 deltagare. Istjocklek 10 till 15 cm, med snö. – 5 °C, blåsigt.  Fisken stod grundare än vid tidigare tävlingar och fisket gick trögare än förra året, liksom vid tidigare isfisketävlingar under denna säsong. Abborrar 15 till 20 g dominerade. Totalfångst mellan kl. 10 och 14 var 18,9 kg. Största fisken var en abborre på 189 g. Medelfångst per deltagare var 675 g. Vinnaren Mats Svensson drog upp 2589 g.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Uppgifter från Charlie M – en välkänd insjöfiskeprofil som ledde en s.k. Charliekula 1 mars 2013.
Föreningen tog standardpriset per endags tävlingsfiskare: 10 kr.
En lyckad dag på Sandsjön. 22 deltagade kom i det dimmiga värdet och fisket vara bra: 38 kg abborre med en medelvikt per deltagade på 1725 gram. Bästa fisket hade Charlie själv, med 6 kg.
De flesta abborrarna låg på 20 till 30 gram och ett antal låg mellan 100 och 200 gram.
Charlie påpekar att det är viktigt att man tar upp de små abborrarna för att få bättre medelvikt, dvs matabborrar.


Tillbaka