Sandsjöns vattenskyddsområde

Lerums kommun använder Öxsjön och Stora Stamsjön som ytvattentäkt. Eftersom Sandsjön rinner ut i Stora Stamsjön och man vill skydda vattnet från föroreningar och möjligen riskabla utsläpp – även vid olyckor – har kommunen ansökt om vattenskydd och nu – efter flera år – slutligen fått detta beviljat av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Enligt det slutliga beslutet i mars 2013 gäller att fordon och farkoster med explosionsmotorer är förbjudna. Detta innebär att enda tillåtna motorer är elmotorer.  

Den ansvariga Lerums kommun har satt upp en stor skylt vid skyddsområdets gräns på Sandsjövägen, samt mindre skyltar vid Vitasand och Stora Bolviken.

Vill du läsa de slutliga beslutshandlingarna från mars 2013 (dvs efter slutbehandlingen hos Länsstyrelsen efter överklagade i Regeringsrätten, där även farkoster med explosionsmotorer blev förbjudna)? Isåfall kan de laddas ner HÄR .  En karta som visar Sandsjöns hela vattenområde (inkl. det nedströms från utloppet) finns HÄR. En detaljkarta över SO delen (vid Sandsjöns ände) finns HÄR.

Den instans som skall kontaktas om man vill begöra dispens eller framföra klagomål beträffande överträdelser är Härryda kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Fartbegränsning – farkoster på Sandsjön

Enligt ett beslut av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1990 gällde tidigare en fartbegränsning på 7 knop för farkoster. Denna är nu borttagen, eftersom man inte räknar med större hasigheter med elmotordrift.