KALLELSE TILL FISKESTÄMMA – SANDSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

LÖRDAGEN DEN 24 SEPTEMBER, KL 14:00
PLATS: VAR MÖTET SKER BEROR PÅ HUR MÅNGA SOM ANMÄLER SIG. INFORMATIONEN GES TILL ALLA SOM ANMÄLT SIG, SENAST TORSDAGEN DEN 22 SEPTEMBER.

DU MÅSTE ANMÄLA DIG SENAST TORSDAGEN DEN 22 SEPTEMBER


På fiskestämman sker en del formella saker såsom styrelseval (man behöver inte ha en fastighet som är formell medlem för att vara med i styrelsen) och ekonomisk redovisning.

DAGORDNING
FISKEVÅRDSFRÅGOR

Enligt samstämmiga uppgifter kännetecknas sjön idag av:
        Vad göra?

Uppdaterad 2022-09-08          Webmaster